גישת SelfCare מתבססת על עקרון הבריאות הפרואקטיבית: האדם אחראי לבריאותו וכדי לשמרה ולטפחה עליו להיות יוזם ופעיל.

בריאות לפי הגדרת ארגון הבריאות העולמי הינה: "מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית ולא רק היעדר מחלה ".

רופא SelfCare רואה את האדם כמכלול שלם של גוף ונפש, ומכיר בהשפעות הגומלין בין המצב הפיזי, הנפשי והחברתי של האדם

רופא SelfCare פועל בגישה הביופסיכוסוציאלית, המהווה מודל ברפואת המשפחה.

בד בבד עם אבחון המצב הרפואי הוא חותר להבין ולאבחן מה ייטיב ביותר עם בריאותו של האדם, רווחתו ואושרו, כגון שינויים באורחות החיים, הפחתת מתחים, שיפור מערכות יחסים ועוד.

רופא SelfCare עובד בשיתוף פעולה עם צוות האימון בראייה כוללנית, ובכך מתאפשר טיפוח היכולות האישיות של המתאמן כדי לקבוע ביחד עימו מטרות בריאות ואת תכנית הבריאות הרצויה בכדי להיות בבריאות שלמה לאורך זמן.

האם מצאת את התשובה שלך?